bigstock-Female-Caucasian-Nhs-Doctor-Ho-

Testování zaměstnanců BDM
na čínskou chřipku (tzv. COVID-19)

Od středy 3. března 2021 přecházíme na nový systém antigenního testování na čínskou chřipku u zaměstnanců a spolupracovníků, kteří navštěvují budovu centrály BDM v Praze 9.

Testování je povinné a zúčastnit se jej musí každý zaměstnanec a spolupracovník, kterému bude přidělena práce na pracovištích v budově Kolbenova 931/40b. Testování organizované firmou můžete nahradit testováním v certifikovaných laboratořích dle vlastního výběru (více informací a rezervace na webu ministerstva zdravotnictví zde). Pokud je to pro Vás výhodnější varianta, sdělte to svému nadřízenému a každý týden mu předložte potvrzení z certifikované laboratoře.

Testování provádí závodní lékař MUDr. Škoda ve svých ordinacích v budově vysočanské polikliniky na adrese Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9-Vysočany. Nejkratší cesta k ordinaci doktora Škody je bočním vchodem, při pohledu z parkoviště před poliklinikou na levé straně budovy (červená šipka na plánku na této stránce).  Vejdete-li do polikliniky hlavním vchodem, dejte se za recepcí vlevo.

Testujeme třikrát týdně - vždy v pondělí dopoledne mezi sedmou a desátou hodinou a v úterý a ve středu odpoledne od tří do půl šesté. Pondělní termín  by měl vyhovovat manažerům, specialistům a vedoucím týmů, odpolední termíny v úterý a středu by měly navázat na směny obchodníků. Výběr termínu, je však zcela na vás. Účast na testování se nezapočítává do pracovní doby.

 

K testování je třeba provést rezervaci termínu. Ta se provádí v rezervačním systému. Každému oprávněnému zaměstnanci a spolupracovníkovi je založen účet. Po založení účtu dojde do kontaktní e-mailové schránky (stejná adresa, na jakou chodí např. výplatní páska) instrukce k potvrzení založení účtu. Zde stačí jen otevřít odkaz a účet je založen. Bez tohoto kroku si nebudete moci vytvářet rezervace.

K rezervačnímu formuláři se dostanete z této stránky, tedy www.bohemiadirect.cz/covidtest. Vlastní rezervaci zahájíte kliknutím na  tlačítko "Rezervovat termín testu".

Při první návštěvě si budete muset zvolit heslo. K tomu budete potřebovat přístup ke svému e-mailu. Při každé další rezervaci se již jen do svého účtu přihlásíte a vytvoříte, změníte či zrušíte své rezervace.

Vytvořené, změněné a zrušené rezervace vám budou potvrzeny a připomenuty e-mailem a SMS zprávou.

Do ordinace MUDr. Škody přijďte prosím 10 minut předem. Mějte připravenou kartu zdravotní pojišťovny a po příchodu ji zasuňte do automatu u dveří mezi  čekárnou a budovou polikliniky. Na displeji zvolte "Antigenní test" a odeberte pořadový lístek. Pak počkejte na vyvolání sestrou či lékařem.

Test probíhá výtěrem z nosu a trvá jen pár vteřin. V čekárně počkáte na výsledek testu a písemné potvrzení. Potvrzení po příchodu do práce předložte svému nadřízenému a poté si jej uložte k případné následné kontrole.

Testování je povinné jedenkrát týdně. V případě potřeby může být zaměstnanec či spolupracovník odeslán oddělením lidských zdrojů i k mimořádnému testu nad tuto povinnost.

Oddělení lidských zdrojů vám rádo pomůže i s řešením nestandardních situací jako jsou nefunkční rezervace, pozdní rušení rezervace, změna kontaktních údajů - e-mailu, telefonního čísla.

Máte-li problém volejte či pište Janě či Denise:

Jana Želinská

+420-735 186 951

covidtest@bohemiadirectmarketing.cz

Denisa Černá

+420-735 186 903

covidtest@bohemiadirectmarketing.cz

V Praze, dne 2. března 2021

Ing. Roman Šťastný, výkonný ředitel